Foc în hanul cu tei

I. Peltz

R O M A N

E D I Ţ I A

a II-a

E D I T U R A T I N E R E T U L U I

Prefaţa de V. RÎPEANU

Coperta de TIA PELTZ

Redactor responsabil: C. MĂCIUCĂ

Tehnoredactor: I. PANAITESCU

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dat la cules 03.10.1962. Bun de tipar 22.XI.1962. Apărut

1962. Comanda nr. 5834. Tiraj 20.140. Hîrtie tipar sul

de 50 g/m 2 610X860/16. Coli editoriale 18,8. Coli de

tipar 16,5. A.T.526. C.Z. pentru bibliotecile mici 8(R)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

Tiparul executat sub comanda nr. 2949 la întreprin­-

derea Centrală de Poligrafie M.F.A.

Share on Twitter Share on Facebook