Onkel Toms Hytte

Harriet Beecher Stowe


OMSKREVET PAA NORSK
AF
O. FLÆTEN

MED 35 TEGNINGER
AF
POUL STEFFENSEN

KRISTIANIA
UDGIVET AF "BØRNENES BOGSAMLING"

1898
DET NORSKE FORLAGSTRYKKERI

Share on Twitter Share on Facebook