Share on Twitter Share on Facebook

Poezii deosebite sau cântece de lume

1831

Poezii deosebite sau cântece de lume, din care, unele sunt culese de alții, iar altele originale de Anton Pann.

Tipărite în privilegiata tipografie din București 1831.

Crez că la mulți va aduce mirare pornirea mea spre a da prin tipar la lumină niște poezii ca acestea. Știut fiind însă la cei mai mulți din obște că aceste poezii de multă vreme avându-le manuscrise, unele adunate de la alții și altele chiar de mine compuse, mai tot dauna aveam silă de către prieteni, a le da izvoade, și cu aciasta mi se pricinuia zăticnire de la alte lucruri mai folositoare. Pentru ușurarea mea dar, și pentru a prietenilor mulțumire m-am îndemnat a le tipări. Priimească, mă rog de ocamdată aceste și văzând că sunt primite cu dragoste mă voiu îndemna ale da și altele.